Archive for April, 2010

Jätevesineuvontaa ja mobiilihankeinfoa ke 28.4.2010 klo 18

Sunday, April 25th, 2010

Pojat pilkillä Kaipolanlahdella

Kaipolan koululla on keskiviikkona 28.4.2010 klo 18.00 ajankohtaisten asioiden tiedotusilta.

Jätevesineuvoja Teemu Oittinen kertoo jäteveden käsittelyn nykyvaatimuksista ja opastaa asukkaita myös henkilökohtaisesti. Tule kuuntelemaan ja kysymään jätevesiasioista, jotta tiedät mitä se tarkoittaa oman kiinteistösi osalta.

 Sulkavan kunnan mobiilihankkeessa kerätään luonto-, kulttuuri- ja perinneympäristön kohteita matkailun, retkeilyn ja opetuksen tarpeisiin.  Tarkoitus on tehdä wikipedian tavoin verkko- ja mobiiliympäristön kautta selattavia sisältöjä kohteista. Kaipolan kylältä on jo edellisessä hankkeessa kerätty hyvin kohteita kylätauluun, siitä on hyvä jatkaa lisäten uusia kohteita ja miettien mitä näistä kohteista voisimme kertoa. Tule tutustumaan asiaan ja keskustelemaan Anun kanssa. Voit ottaa Anuun yhteyttä myös puhelimitse: 044 4175210 tai sähköpostilla: anu.liljestrom@sulkava.fi

Tervetuloa keskustelemaan kahvikupin ääressä!

Järj. Kaipolan kylätoimikunta